Obsah

 1. Provozovna, Provozní doba a Ceník služeb
 2. Dodací a platební podmínky
 3. Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád
 4. GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

Provozovna

Adresa provozovny:

Nám. Osvobození 52

75361 Hranice IV-Drahotuše

Adresa slouží také

 • k osobnímu vyzvednutí zboží ZDARMA při nákupu na eshopu
 • zaslání vráceného zboží
 • zaslání reklamovaného zboží

Provozní doba

Provozovna – kamenná prodejna

Aktuální otevírací doba je vždy zobrazena na úvodní straně webu www.jakubkolo.cz.

E-shop

Objednávky přes internetový obchod Jakubkolo.cz můžete provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ceník služeb

Všechna kola k servisu musí být nejprve majitelem v rozumné míře umyta a vyčištěna od bláta.

Ceník

Ceny níže uvedené jsou pouze za práci. Ceny za materiál jsou účtovány individuálně a budete o nich informování před provedením servisu.

Tyto služby poskytujeme vždy ZDARMA:

 • kontrola stavu kola
 • prvotní diagnostika problému
 • mytí kola po servisu

Hodinová sazba servisu

Měsíce listopad – únor – 590,-/h

Měsíce březen – říjen – 790,-/h

Balíky služeb

Balík služebZIMALÉTO
11-0203-10
BALÍK SLUŽEB: Bezpečnostní každoroční kontrola390 Kč530 Kč
kontrola všech důležitých částí kola
dotažení všech spojů
BALÍK SLUŽEB: Malý servis – pro nová a málo používaná kola790 Kč1 090 Kč
seřízení brzd, přehazovačky a přesmykače
kontrola stavu opotřebení řetězu
dotažení všech spojů
dofouknutí kol
kontrola a projetí kola
čištění + naleštění
BALÍK SLUŽEB: Velký servis – pro víkendové jezdce1 390 Kč1 890 Kč
všechny úkony – Malý servis
seřízení nábojů, hlavového a středového složení
dotažení výpletu, centrování stranové
namazání vidlice a tlumiče
dofouknutí vidlice a tlumiče
BALÍK SLUŽEB: Generální servis2 690 Kč3 690 Kč
všechny úkony – Velký servis
centrování kol stranové i výškové
rozebrání, čištění, namazání a seřízení nábojů kol
rozebrání, čištění, namazání a seřízení hlavového složení
rozebrání, čištění, namazání a seřízení středového složení
výplach a odvzdušnění hydraulických brzd
BALÍK: Malý servis pružinová vidlice390 Kč590 Kč
Rozebrání vidlice, vyčištění, vyčištění nebo výměna gufer, výměna mazacího tuku. Včetně demontáže z kola.
BALÍK: Malý servis vzduchová vidlice / tlumič590 Kč790 Kč
Rozebrání vidlice, vyčištění, vyčištění nebo výměna gufer, výměna mazacího tuku. Včetně demontáže z kola.
BALÍK: Velký servis pružinové vidlice690 Kč990 Kč
Kompletní repas vidlice včetně rozebrání, výměny těsnění, gufer, mazacího i tlumícího tuku. Včetně demontáže z kola.
BALÍK: Velký servis vzduchová vidlice / tlumič1 190 Kč1 590 Kč
Kompletní repas vidlice včetně rozebrání, výměny těsnění, gufer, mazacího a tlumícího tuku. Včetně demontáže z kola.
BALÍK: Čištění, mytí, naleštění, promazání690 Kč990 Kč
Kompletní ruční vyčištění kola. Tento balík je vhodný pro chystaný prodej kola. Čištění speciálními přípravky na odstranění mastnot a nečistot kazety, převodníků, řetězu. Leštění chemií. Promazání kluzáků silikonovým olejem a řetězu. Odmaštění kotoučů. Konzervace NANO. Čištění a oživení vzhledu plášťů.

Dodací a platební podmínky

Dodací podmínky

Česká republika:

 • Zásilkovna – výdejní místo – 69,-
 • Česká pošta – balík Do ruky – 120,-
 • Česká pošta – balík Na poštu – 103,-
 • Česká pošta – Balíkovna – 65,-
 • Osobní odběr – 0,- (pouze v provozní době na provozovně Nám. Osvobození 52, Hranice IV-Drahotuše, 75361)
 • Dobírka Zásilkovna – 25,-
 • Dobírka Česká pošta – 37,-

Poštovné ZDARMA

Objednávka v hodnotě:

 • do 3000,- je poštovné a balné viz Dodací podmínky výše
 • nad 3000,- je poštovné a balné ZDARMA
 • při zaslání celého jízdního kola z e-shopu nebo stavby na zakázku je poštovné a balné ZDARMA

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky Jakubkolo (dále jen VOP)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel provozovny a eshopu Jakubkolo.cz, OSVČ, Jakub Müller, Nám. Osvobození 118, 753 61, Hranice IV-Drahotuše; Živnostenské  oprávnění vydané v Holešově dne 17.10.2017, ID RZP:140849441, č.j.: HOL-27566/2017/ŽÚ/Ja, IČ:06529852 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.  

Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že je osobou starší 13 let, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že  

a. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Jakubkolo, dodáváme pouze na dobírku nebo platbu dopředu, nebo v případě kola na zakázku dílčí platby fakturou

b. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Jakubkolo uváděny vždy včetně DPH, náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady  

c. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne převzetí zboží, toto odstoupení musí zaslat, nebo nás o vrácení informovat v této  lhůtě a zboží dodat bez zbytečných odkladů maximálně však do 14 dnů. 

d. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy pokud:  

 • jde o kolo postavené na zakázku 
 • zboží, bylo upraveno podle přání spotřebitele 
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze  
 • media (knih, případně CD a DVD disky) kde by mohlo dojít k porušení autorských práv  

e. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží 

III. Smlouva

Smlouvu uzavírá Kupující emailem na základě nabídky, nebo tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím s tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, je povinen zkontrolovat  všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně  potvrdí Kupujícímu informativním emailem s rekapitulací objednávky na Kupujícím zadaný email. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo  rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na  základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem  koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. 

Odpovědnost Prodávajícího 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:  

 • věci prodávané za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána  
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním  
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci  
 • pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodejce zavázáno, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.  

Porušení smlouvy 

Poruší-li Prodávající kupní smlouvu, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující  požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující  právo na bezplatné odstranění vady  
 • na odstranění vady opravou věci,  
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo  
 • odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádál-li  Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou  slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.  

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v  přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Neodstraní-li Prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, a nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu  Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V  takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění  nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.  

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy tedy ode dne převzetí zboží.  

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodejce obdržel, a to na své náklady. Spotřebiteli je doporučeno vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu (pro vrácení finančních prostředků). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky. Pokud spotřebitel vrátí zboží rozbalené, s poničeným obalem, použité nebo poničené, Prodejce má právo určit zbytkovou hodnotu zboží, a vrátit Spotřebiteli peněžní částku sníženou.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní  smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. 

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncová cena. 

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kola na zakázku je možno objednat skrze email. Ostatní zboží je možno objednávat pouze prostřednictvím elektronického obchodu Jakubkolo.cz. Prodejce doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. 

VII. Platební podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle faktury. Kupující je oprávněn odmítnout  převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

VIII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení  spotřebitelských sporů z kupní smlouvy slouží Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz  Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci  na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení.

IX. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Reklamační řád

I. Reklamace

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky v  případě, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: jakubkolo@jakubkolo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou  prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.  Místem pro uplatnění reklamace je Jakubkolo.cz, Nám. Osvobození 52, 75361, Hranice IV-Drahotuše.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu  přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje  Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené  skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).  

Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.  

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací.  

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí  produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.  

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): 

 • mechanickým poškozením zboží,  
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,  
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,  
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,  
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (vrtání, ohýbání atd.)  
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní montáž, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude před provedením placené opravy kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.  

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k  reklamačnímu řízení. 

II. Délka záruky

Délka záruky:  

 • na vady zboží – pro nepodnikatele – záruka 2 roky  
 • na vady zboží – pro podnikatele – záruka 6 měsíců

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Případně datem vyzvednutí od přepravce. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců.  Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.  

Vyřízení reklamace 

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se  spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo  o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace  (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady  (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně (cenný balík nebo doporučený dopis). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.  

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena  výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl  Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.  

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.  

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné ustanovení

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými  zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Dále podle Obecného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR). Prodávající se zavazuje nesdělovat nabyté osobní údaje třetím stranám. Kupující dává  prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím mailu jakubkolo@jakubkolo.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Ochrana osobních dat

Pro ochranu vašich osobních údajů používáme dvoufázové ověření identity správce dat pomocí aplikace Google Authenticator. Pro přístup k vašim údajům je nutné znát jméno účtu, heslo, a také tajný kód generovaný každých 30 sekund. Rapidně tak snižujeme riziko krádeže. Odkaz na detailnější popis: https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Authenticator

Vaše údaje sbírá a zpracovává

Jakub Müller (IČ:06529852, se sídlem Nám.Osvobození 118, 75361, Hranice IV-Drahotuše), který provozuje eshop www.jakubkolo.cz

Vaše údaje zpracovává

Stable.cz s.r.o. (IČ:28741048, se sídlem Skelná 2091/29, 466 02, Jablonec nad Nisou), která provozuje webhosting Endora.cz a je registrátorem domény eshopu www.jakubkolo.cz. 

GOOGLE CZECH REPUBLIC, s.r.o. (IČ:27604977, se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, 150 00), která provozuje aplikaci Google Analytics, která shromažďuje data o návštěvnosti webu. Odkaz na podmínky ochrany soukromí: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631

Heureka Shopping s.r.o. (IČ:02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8 – Karlín), která provozuje web Heureka.cz, a díky které můžete hodnotit nákup nebo kvalitu zboží. Odkaz na podmínky ochrany soukromí: https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Jaké údaje jsou sbírány

Objednávka: Jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon.

Online chat: IP adresu, informace o chování na webu. 

Google Analytics: Informace o chování na webu.

Kontaktní formulář: Jméno a e-mailovou adresu.

Formulář proporce postavy: Jméno, e-mailovou adresu, proporce postavy

Odběr novinek – newsletter: E-mailovou adresu.

Soubory cookie

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Důvody sběru osobních údajů

Objednávka: pro naplnění kupní smlouvy a úspěšnou dopravu zboží na vaši adresu.

Odběr novinek – newsletter: na základě vašeho souhlasu s odběrem novinek při objednání, nebo kdykoli po přihlášení na našich stránkách v zápatí; pro účely zasílání marketingových sdělení.

Kontaktní formulář: pro úspěšné vyřízení vaší poptávky či dotazu.

Formulář proporce postavy: pro úspěšný výpočet rozměrů rámu a celého kola na míru.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány

Objednávka: na nezbytně nutnou dobu.

Odběr novinek – newsletter: do odvolání vašeho souhlasu a žádosti o výmaz.

Formulář proporce postavy: do odvolání vašeho souhlasu a žádosti o výmaz.

Poptávka: po odvolání vašeho souhlasu a žádosti o výmaz.

Práva Kupujícího

 • dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
 • můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
 • můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás prosím na mailu  jakubkolo@jakubkolo.cz

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.jakubkolo.cz.